TURNĪRA NOTEIKUMI RIGA HOCKEY CUP 2023

A. Visas turnīra spēles notiek saskaņā ar Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) noteikumiem ar sekojošiem papildinājumiem/izņēmumiem:

A1. U-18 2005. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A2. U-16 2007. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A3. U-15 2008. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A4. U-14 2009. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A5. U-13 2010. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A6. U-12 2011. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A7. U-11 2012. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A8. U-10 2013. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

A9. U-9 2014. gadā dzimušiem un jaunākiem spēlētājiem.

Turnīrā nedrīkst piedalīties vecāki spēlētāji.

Izņēmumi:

Kluba komandām (NE izlases komandām) ir tiesības savā komandā iekļaut ne vairāk kā 3 vecākus spēlētājus, ievērojot šādus nosacījumus:

1. Attiecīgais spēlētājis ir saņēmis oficiālu atļauju no nacionālās (vai reģionālās) federācijas piedalīties zemākā vecuma grupā regulārās sezonas laikā.

2. Attiecīgais spēlētājs regulārajā sezonā nav spēlējis savā vecuma grupā.

3. Atļauja jāpieprasa vismaz 2 nedēļas pirms turnīra sākuma, un spēlētājs ir tiesīgs piedalīties tikai tad, kad organizācijas komiteja to apstiprina. Oficiālā dokumentācija ir jāiesūta turnīra organizatoriem.

4. Meitenēm ir tiesības spēlēt pat, ja tās ir divus gadus vecākas par noteikto turnīra vecuma grupu.

B. Komanda turnīram var pieteikt 22 spēlētājus (ieskaitot divus vārtsargus). Izņēmumi iespējami tikai pēc vienošanās ar turnīra organizatoriem.
Komandā maksimālais treneru, menedžeru u.c. komandas pārstāvju skaits ir trīs personas. Izņēmumi iespējami tikai pēc vienošanās ar turnīra organizatoriem.

C. Visiem komandas dalībniekiem ir jābūt līdzi personu apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām, ko uzrāda nepieciešamības gadījumā. Ja dokumentu nespēj uzrādīt, tad organizatori var lemt par tehniskā zaudējuma piešķiršanu.

D. Komandai ir jābūt gatavai iznākt uz ledus 5 minūtes pirms spēles sākuma. Pretējā gadījumā turnīra organizētāji var lemt par tehniskā zaudējuma piešķiršanu komandai ar rezultātu 0:5.

E. Komanda, kas spēļu kalendārā minēta kā pirmā, ir MĀJINIEKI, attiecīgi otrā – VIESI. Mājinieku komanda spēlē tumšajos spēļu kreklos, viesu komanda spēlē gaišajos spēļu kreklos.

F. Mājinieku komanda ieņem vietas uz soliņiem pa labi.

G. Ja klubs piedalās viena vecuma grupas turnīrā ar divām vai vairāk komandām, tad turnīra laikā spēlētāji komandu starpā nedrīkst tikt mainīti/aizvietoti/pieteikti ne pie kādiem apstākļiem. Pretējā gadījumā turnīra organizētāji piešķir komandai tehnisko zaudējumu ar rezultātu 0:5 un var lemt par komandu izslēgšanas no turpmākā turnīra.

H. Par komandas spēlētāju, pārstāvju vai atbalstītāju radītajiem materiālajiem zaudējumiem ir atbildīga komanda. Komandai ir pienākums segt radītos zaudējumus, ja tādi ir, pilnā apmērā. Hokeja nūjas aizliegts izmantot ārpus ledus laukuma, ledus halles telpās.
Kārtības noteikumu neievērošanas gadījumā iesaistītais (-tie) spēlētājs (-tāji) netiks pielaisti pie atlikušajām turnīra spēlēm.

I. Tikai komandu sastāva sarakstos minētie spēlētāji un treneri drīkst uzturēties ģērbtuvēs. Ģērbtuvēm ir jāpaliek tīrām pēc to izmantošanas.

J. Turnīra organizatori neuzņemas atbildību par spēlētāju vai komandas pārstāvju nozaudēto vai bojāto inventāru vai citām personīgajām mantām.

K. Spēļu ilgums ir 3 x 15 minūtes (netīrais laiks). Trešā perioda pēdējās 2 minūtes – tīrais laiks. Maksimālais kopējais vienas spēles laiks ir 60 minūtes, (ieskaitot iesildīšanos) ja konkrētās spēles tiesnesis nav noteicis citādāk.
Izņēmums: U-9 un U-10 turnīrā spēļu ilgums ir 2 x 15 minūtes (netīrais laiks) un spēles pēdējās 2 minūtes – tīrais laiks. Maksimālais kopējais vienas spēles laiks ir 45 minūtes, ieskaitot iesildīšanos ja konkrētās spēles tiesnesis nav noteicis citādāk. Starp periodiem ir 1 min pārtraukumi.

L. Turnīra pirmajā spēļu posmā vienas apakšgrupas komandas savstarpēji izspēlē vienu spēli.
Par turpmāko turnīra izspēles kārtību skatīt turnīra nolikumu katrai vecuma grupai atsevišķi.

M. Grupu turnīrā par uzvarētu spēli tiek piešķirti trīs punkti. Neizšķirta gadījumā katra komanda nopelna vienu punktu.

N. Grupu turnīros komandas apakšgrupās tiek sarindotas pēc izcīnīto punktu skaita. Vienāda punktu skaita gadījumā:

1. Ja vienāds punktu skaits ir divām komandām:

1.1. Tiek ņemts vērā abu komandu savstarpējās spēles rezultāts;

1.2. Ja savstarpējā spēle ir noslēgusies ar neizšķirtu rezultātu, tiek ņemta vērā kopējā vārtu attiecība visās apakšgrupas spēlēs;

1.3. Ja kopējā vārtu attiecība abām komandām ir vienāda, tiek ņemts vērā komandas kopējais gūto vārtu skaits;

1.4. Ja kopējais gūto vārtu skaits abām komandām ir vienāds, tiek ņemts vērā komandas nopelnīto soda minūšu skaits. Augstāku vietu ieņem komanda, kas nopelnījusi mazāk soda minūtes;

1.5. Ja nopelnīto soda minūšu skaits abām komandām ir vienāds, turnīra organizatori abu komandu pārstāvju klātbūtnē veic izlozi, lai noteiktu vietu sadalījumu apakšgrupā.

2. Ja vienāds punktu skaits ir trijām vai vairāk komandām, tiek izveidota jauna apakšgrupa, ņemot vērā tikai šo komandu savstarpējo spēļu rezultātus. Process turpinās līdz brīdim kamēr komandai var noteikt vietu apakšgrupā, ņemot vērā sekojošos apakšpunktus. (Gadījumā kad procesā ir palikušas divas komandas ar vienādiem rādītājiem, tiek ņemts vērā šo noteikumu 1.punkts):

2.1. Komandas tiek sarindotas pēc izcīnīto punktu skaita;

2.2. Ja trijām vai vairāk komandām izcīnītais punktu skaits ir vienāds, tiek ņemta vērā vārtu attiecība tikai starp komandām, kurām vēl nav noteikta vieta;

2.3. Ja trijām vai vairāk komandām vārtu attiecība ir vienāda, tiek ņemts vērā gūto vārtu skaits spēlēs tikai starp komandām, kurām vēl nav noteikta vieta;

2.4. Ja trijām vai vairāk komandām gūto vārtu skaits ir vienāds, tiek ņemta vērā vārtu attiecība ar visām grupas komandām, ar kurām spēlēts konkrētajā turnīra posmā;

2.5. Ja trijām vai vairāk komandām kopējā vārtu attiecība ar visām grupas komandām ir vienāda, tiek ņemts vērā kopējais gūto vārtu skaits ar visām grupas komandām, ar kurām spēlēts konkrētajā turnīra posmā;

2.6. Ja trijām vai vairāk komandām kopējais gūto vārtu skaits ir vienāds turnīra organizatori iesaistīto komandu pārstāvju klātbūtnē veic izlozi, lai noteiktu vietu sadalījumu apakšgrupā.

O. Ja izslēgšanas spēlēs rezultāts ir neizšķirts, tiek izpildīta pēcspēles metienu sērija uzvarētāja noteikšanai, metienu sēriju sākot Mājinieku komandai. Katra komanda izpilda trīs metienus. Ja uzvarētājs joprojām nav noskaidrots, komandas turpina izpildīt pa vienam metienam, metienu sēriju sākot Viesu komandai.

P. Pirmos trīs metienus izpilda dažādi spēlētāji. Pēc tam viens un tas pats spēlētājs var veikt metienus vairākas reizes. Pēcspēles metienu nevar izpildīt spēlētājs, kuram nav beidzies noraidījuma laiks.

Q. Finālspēlēs par pirmo un otro vietu neizšķirta rezultāta gadījumā, tiek spēlēts piecu minūšu papildlaiks līdz pirmajiem gūtajiem vārtiem formātā 3 pret 3. Ja uzvarētājs netiek noskaidrots, tiek izpildīta pēcspēles metienu sērija, ņemot vērā nolikuma O. punktu.

R. Sodi:

1. Mazāk nozīmīgs sods – sods – 2 minūtes (netīrais laiks)

2. Lielais sods – sods – 5 minūtes (netīrais laiks)

3. Disciplinārais sods (5+20) - Spēlētājs/komandas pārstāvis, kam piespriests Disciplinārais sods, tiek noraidīts uz konkrētas spēles visu atlikušo spēles laiku. Ja tas pats spēlētājs/komandas pārstāvis nopelna otro Disciplinārsodu turnīra laikā, spēlētājs/komandas pārstāvis saņem vienas spēles diskvalifikāciju. Ja tas pats spēlētājs/komandas pārstāvis nopelna trešo Disciplinārsodu turnīra laikā, spēlētājs/komandas pārstāvis tiek diskvalificēts no atlikušajām turnīra spēlēm.

4. Spēles sods (25 minūtes) – Spēlētājs/komandas pārstāvis, kas nopelna Spēles sodu, saņem vienas spēles diskvalifikāciju. Ja tas pats spēlētājs/komandas pārstāvis saņem otro Spēles sodu, spēlētājs/komandas pārstāvis tiek diskvalificēts no atlikušajām turnīra spēlēm.

S. Spēka spēle ir aizliegta U12, U11, U10 un U9 vecuma grupās.

T. U12, U11, U10 un U9 vecuma grupās spēles tiek aizvadītas, neievērojot pārmetiena noteikumus.

U. U9 vecuma grupā spēles tiek aizvadītas, neievērojot aizmugures stāvokli.

V. Turnīra organizatori patur tiesības pieņemt lēmumus par situācijām, kas nav iekļautas nolikumā.

Fona attēlsFona attēls